La oss snakke om menn

– Menn har et forferdelig dårlig rykte, sier Amerikas mest beryktede og kontroversielle mannlige blogger og feminist, Hugo Schwyzer.

-Vi har fått et samfunn hvor menn opplever at kvinner mistenkeliggjør de, at de blir sett på som en potensiell fiende. Dette er frustrerende for menn, sier Schwyzer, som mener menn er skyld i ryktet selv og derfor må gjøre seg fortjent til tillit.

“Sexgale, upålitelige idioter”. Det er stemplet menn sliter med i følge han.

Slut walk London
Bildet er fra en SlutWalk i London

I 2011 intervjuet jeg Schwyser i forbindelse med en masteroppgave i journalistikk. På det tidspunktet foreleste han i historie og kjønnsstudier ved Pasadena City College. Etter 20 år ble han tvunget til å si opp jobben på grunn av personlige problemer og offentlige kontroverser.

Målet med radiodokumentaren var å flytte fokuset, som ofte ligger på kvinner, over på menn og mannsrollen. Samtidig ville jeg ta med paradokset, nemlig at vi lever i en tid hvor samfunnet og media forlanger at kvinner seksualiserer seg selv, mens vi samtidig straffer de av dem som våger å faktisk like det. De mange “Slut Walks” som ble arrangert i storbyer i den vestlige verden var en reaksjon på nettopp dette.

Mens kvinnerollen har blitt diskutert heftig siden 70-tallet, har mannsrollen blitt svært lite diskutert. Forventningene vi har til menn har endret seg lite sammenlignet med de vi har til kvinner.

Dokumentaren kan kanskje virke provoserende på noen, men målet er nettopp at vi skal kunne snakke om det vi har snakket så lite om, enn så ubehagelig det måtte være.

Og ikke minst, mange menn er lei av det de mener er et ufortjent dårlig rykte.

– Vi er ikke dyr, vi er menn, vi klarer å kontrollere egne lyster, vi er ikke hjernedøde idioter som bare tenker på en ting. Dette var reaksjonen flere unge menn hadde i møte med såkalt “rape culture” og “slut-shaming”.

Her er et lite utdrag av dokumentaren. Scenen er fra en “slut walk” i London:

“Slut-shaming” legger ikke bare urettmessig ansvar og skyld på voldtektsofferet, men fremstiller overgriper som et offer for naturgitte drifter som er umulig å kontrollere.

En slik ukultur er ingen tjent med. Så la oss for all del snakke om menn.

(Klippet fra Yale er hentet fra YouTube (Yale Daily News) og har fått mye oppmerksomhet i amerikanske medier).

Redifine
From a SlutWalk in London in 2011

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s