It’s complicated…

Storbritannias skilsmisse fra EU ser ut til å bli ekstremt komplisert. En fersk dom har satt prosessen på “pause”. Det betyr at statsminister, Theresa May, kan komme til å måtte bryte løftet om utløse artikkel 50 innen mars. I ytterste konsekvens kan det til og med bety et parlamentsvalg allerede til våren.

Allianser dannes, på tvers av parti i Parlamentet, mellom såkalte “remainers” som desperat ønsker mer kontroll og informasjon om hva Brexit vil bli. May har holdt kortene tett til brystet, mens SNP har varslet at de gjerne vil samarbeide med Labour om spørsmål rundt Brexit. Foreløpig er nemlig makten lagt i parlamentets hender, det er de som må godkjenne å utløse artikkel 50 av Lisboa traktaten, regjeringen kan ikke gjøre det alene. Det bestemte The High Court torsdag. Regjeringen har varslet at de vil anke saken til den øverste domstolen, The Supreme Court, hvor 11 dommere skal ta stilling til spørsmålet.

Parlamentsvalg i mai?

Hvis de velger å la dommen stå er det lite sannsynlig at regjeringen vil anke til en Europeiske domstol da Brexit, for  mange, nettopp handler om å ta tilbake lov og orden til Storbritannia. May har sagt hun ikke ønsker noe parlamentsvalg i 2017, men det kan hende hun vil komme til å ombestemme seg dersom parlamentsmedlemmene og House of Lords stikker kjepper i hjulene for prosessen. Selv om de fleste i parlamentet er i mot å forlate EU, er det lite sannsynlig at majoriteten vil overkjøre folkeavstemningen å stemme imot å utløse artikkel 50, det er likevel mulig at de vil presse May til det ytterste for mer informasjon og at enkelte vil ønske seg garantier som May vanskelig kan gi.

Opposisjonsleder, Jeremy Corbyn, har allerede ønsket et parlamentsvalg velkommen i 2017, han sier Labour er klar. SNP har sagt de vil kjempe med nebb og klør for tilgang til det Europeiske fellesmarkedet og at de kan være villig til å ofre forholdet til UK til fordel for EU.

Med valg flere steder i Europa neste år, blant annet i Frankrike og Tyskland, kan en utsettelse faktisk bli sett på som fordelaktig, man vil vente til de nye regjeringene er på plass for å unngå mer rot og forsikre forhandlinger med de samme nøkkelpersonene. Samtidig er det et ønske fra både europeiske ledere og flere britiske politikere om å “get on with it” so raskt som overhodet mulig.

Splittelse

UKIPs, Nigel Farage, har advart om “opptøyer” i britiske gater hvis parlamentet prøver å blokkere Brexit. I sosiale medier raser allerede folk. Mange mener dommen undergraver folkeviljen, mens andre igjen er fornøyd med dommen som de mener heller sikrer demokratiet enn å undergrave det.

Splittelsen innad i partiene i underhuset er også merkbar. Følelsene er sterke og britiske tabloider bruker sterke ord, noe som igjen har skapt sterke reaksjoner. Særlig forsiden til Daily Mail har blitt viet mye oppmerksomhet.

mail.png
AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s