Hvem blir britenes nye konservative leder og statminister

Mange tar det for gitt at Storbritannias neste statsminister heter Liz Truss. På mandag vet vi hvem av de to lederkandidatene som flytter inn i nr.10 Downing Street, det eneste som er 100% sikkert er at britene enten får sin tredje kvinnelige statsminister eller sin første britisk-indiske leder.

Da Boris Johnson ble tvunget ut av Downing Street, var mange av hans egne lettet, valgvinneren var gått fra populær til upopulær etter skandalene under hans lederskap, men det mange ikke var forberedt på var at konservative medlemmer i stor grad hadde tilgitt Johnson. Dersom meningsmålingene blant medlemmene i partiet stemmer, så ville Boris Johnson knust både Liz Truss og Rishi Sunak med god margin.

Og det er kanskje nettopp det som er årsaken til Truss sitt forsprang foran sin rival. Truss har riktignok vært Liberaldemokrat, hun stemte for fortsatt medlemskap i EU og hun ønsket å avskaffe monarkiet, men alt dette er historie og glemt fordi hun tross alt stod ved Johnsons side. Hun trakk seg ikke i protest slik rivalen og tidligere finansminister Rishi Sunak gjorde. Sunak har fått skylden for å utløse et helt skred av oppsigelser i regjeringsapparatet, som til slutt førte til at Johnson måtte erklære at “flokken” i Westminster hadde snudd seg imot han.

Lojal eller illojal?

Men ikke Liz Truss, hun er fortsatt utenriksminister. Hun har riktignok vært på en “politisk reise”, som hun selv sier, men hevder hun er bestemt, ikke vinglete, at hun er lojal, ikke illojal. Hun er kanskje ikke den mest veltalende eller PR-flinke, men “what you see is what you get” erklærer Truss.

Rishi Sunak på sin side blir tilsynelatende sett på som det motsatte, illojal, men veltalende. Han har blitt angrepet for å ikke forstå folk flest fordi han er rik og neppe kan forstå hva vanlige folk går igjennom. Han blir også beskyldt for å lenge ha planlagt å få fatt i nøklene til nr.10. Dessuten, hans styrtrike kone unngikk å betale store summer skatt i Storbritannia, riktignok lovlig, men likevel…

Skattekutt eller støttepakker ?

Liz Truss har derimot snudd i en rekke spørsmål. Hun har foreslått at folk utenfor London ikke trenger like høy lønn som de i storbyen fordi de har færre utgifter. Et solid plask i salaten som førte til en umiddelbar U-turn.

Truss hevder at som konservativ er skattekutt løsningen på den levekostnadskrisen man nå går igjennom. Sunak mener derimot det vil være uansvarlig, at man heller må ha støttepakker rettet mot de som trenger det mest. At skattekutt kun vil tjene de rikeste.

Som to kandidater fra samme parti og kabinett er de enige i mye også, som å fortsette det kontroversielle programmet med å sende asylsøkere som tar seg ulovlig til Storbritannia til Rwanda. (En domstol skal i neste uke se på om programmet i det hele tatt er lovlig).

Begge erklærer også høy standard og moral, ikke så rart etter at mange parlamentsmedlemmer erklærte seg utslitt av nettopp skandale etter skandale i Johnsons regjeringsapparat.

Uansett hvem det blir som flytter inn i Downing Street på tirsdag, vil vedkommende ha en stor jobb foran seg med å lansere tiltak for å hjelpe britene i en levekostnadkrise ekspertene frykter vil koste mange liv i vinter. Samtidig som det trolig vil bli lagt press på vedkommende om å utløse et nyvalg. Verken Truss eller Sunak vil kunne slå i bordet med det samme mandatet som Johnson ettersom det kun er partimedlemmer som har stemmerett.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s