I told you so…

– Jeg har behandlet EU med den ytterste respekt og Storbritannia forventer ingenting annet tilbake! Mye tyder på at Theresa May føler at EU ikke respekterer verken resultatet av folkeavstemningen eller Storbritannia som union. 

Det nærmer seg sluttspill!  Med bare uker igjen til EU-toppmøtet, som EUs sjefforhandler Michel Barnier, beskriver som avgjørende og et “sannhetens øyeblikk”.

Alle hadde nok forventet at det skulle bli tøft. Men så tøft som det ble under møtet i Salzburg, hadde nok ikke May sett for seg. Hun stod tilbake ensom og isolert. EU-landene samlet og imot hennes Brexit plan. Den samme planen som EUs Donald Tusk hadde snakket så varmt om i forkant av møtet. “En positiv evolusjon” omtalte han den som. Det er nok ikke utenkelig at May føler seg litt lurt.

I told you so

Den britiske statsministeren håpet muligens på for mye da hun dro til Salzburg, hun håpet på flere varme ord og optimisme i forkant av sitt eget landsmøte, men også toppmøtet i oktober. Men så endte det hele med at hennes plan, planen hun hadde jobbet med “dag og natt”, ble erklært nærmest død og begravet.

Mange pro-brexit konservative, som tidligere Brexit-minister David Davis, var nok fristet til å sende en SMS med “I told you so”. May har mer enn en gang blitt advart av sine egne.

Respekt for United Kingdom og folkeavstemningen 

Theresa May snakker ofte i en streng og bestemt tone, tydelig og klar kan hun også være, men så brysk og fornærmet som May fremstod i dag var heller uvanlig.

May sa at EUs eneste to alternativ ikke respekterer britene. Det ene alternativet er en norsk modell, som vil medføre at britene fortsatt må akseptere fri flyt, også av immigranter, en av hovedårsakene til at så mange stemte for å forlate EU. Samtidig vil man måtte godta mye av EUs lover og regler. Å godta et slikt alternativ ville være det samme som å gjøre folket til latter, mener May.

Det andre alternativet, en frihandelsavtale, hvor May mener scenarioet med en grense mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia vil bli alt for sannsynlig.

I følge May ønsker ingen seg en avtale mer enn nettopp hun, men ingen avtale er altså bedre enn en dårlig avtale.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s